دره دندان سیستم انتقال محققان استفاده

دره: دندان سیستم انتقال محققان استفاده انتقال خون اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار پزشکی سهم ۹۳ درصدی عوامل محیطی در بروز سرطان ها

عضو هئیت مدیره انجمن سرطان ایران، گفت: ۷ درصد سرطان ها ارثی و ژنتیکی هستند و ۹۳ درصد عوامل محیطی باعث تولید سرطان ها می شود. 

سهم ۹۳ درصدی عوامل محیطی در بروز سرطان ها

سهم ۹۳ درصدی عوامل محیطی در بروز سرطان ها

عبارات مهم : ژنتیک

عضو هئیت مدیره انجمن سرطان ایران، گفت: ۷ درصد سرطان ها ارثی و ژنتیکی هستند و ۹۳ درصد عوامل محیطی باعث تولید سرطان ها می شود.

به گزارش مهر، دکتر ناصر پارسا متخصص ژنتیک و سرطان در آستانه برگزاری کنگره سرطان غرب آسیا، اظهارداشت: جهت بوجود آمدن یک سلول سرطانی ۱۰۰ درصد تغییرات ژنتیکی پایه تولیدات توده های سرطانی می شوند.

سهم ۹۳ درصدی عوامل محیطی در بروز سرطان ها

وی افزود: عالی ترین راه پیشگیری از سرطان های توارثی پیشگیری اولیه هست. سرطان های توارثی در سطح دنیا شیوع بیشتری دارد. نشانه اصل ما شناسایی افراد مستعد مبتلا شدن به سرطان و پیشگیری از مبتلا شدن به بیماری در مراحل اولیه هست. گرچه در سرطان های توارثی ژنتیک حرف اول را می زند، ولی سبک زندگی چندان بی تاثیر نیست. بنابراین می توان از عوض کردن در سبک زندگی به عنوان یک ابزار پیشگیرانه استفاده کرد.

پارسا تصریح کرد: سرطان های ارثی نه تنها در کشور ما، بلکه در همه دنیا عنوان مهمی هست. هنگامی که در خانواده ای شیوع سرطان زیاد می شود، این اتفاق اطرافیان و دکتر را دچار شک و تردید می کند که ممکن است این سرطان منشأ ارثی داشته باشد.

عضو هئیت مدیره انجمن سرطان ایران، گفت: ۷ درصد سرطان ها ارثی و ژنتیکی هستند و ۹۳ درصد عوامل محیطی باعث تولید سرطان ها می شود. 

عضو هئیت مدیره انجمن سرطان کشور عزیزمان ایران تاکید کرد: در گذشته هنگامی که می دیدند در خانواده ای چند نفر به یک بیماری مبتلا شده است اند، نخستین چیزی که به ذهن می رسید این بود که ممکن است این بیماری ارثی باشد. آنچه در دنیای امروز مطرح شده است و مورد توجه قرار گرفته، این است که پیش از این که سرطان های ارثی به نسل های بعدی انتقال یافته شود، باید بتوانیم آن را تشخیص دهیم و از ایجاد آن جلوگیری کنیم.

این متخصص سرطان و ژنتیک در ادامه گفت: افراد خانواده جهت بررسی و شناسایی افرادی که حامل این جهش های ژنی باشند، به مراکز مشاوره ژنتیک و مراکزی که در کنترل بروز سرطان ها همکاری می کنند، ارجاع داده می شوند. این افراد در نخستین قدم باید به مشاوره ژنتیک مراجعه کنند تا بررسی مورد نیاز روی آنها انجام گیرد و در صورت نیاز آزمایش های ژنتیک نیز انجام شود. در آخرین مرحله مجموعه دستورالعمل هایی در نظر گرفته می شود تا بروز سرطان در این فرد کنترل شود. در حقیقت در این افراد جهش ژنتیک ایجاد شده است و این راهکارها با نشانه جلوگیری از بروز سرطان مورد توجه قرار می گیرد. به این ترتیب احتمال بروز سرطان در افراد بررسی و تصمیم گرفته می شود از چه روش های پیشگیرانه ای استفاده شود.

سهم ۹۳ درصدی عوامل محیطی در بروز سرطان ها

واژه های کلیدی: ژنتیک | بیماری | پیشگیری | خانواده | مبتلا شدن | پیشگیری از سرطان | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs