دره دندان سیستم انتقال محققان استفاده

دره: دندان سیستم انتقال محققان استفاده انتقال خون اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار پزشکی کاشت رگ های خونی مصنوعی در دندان های عصب کشی شده است

برای نخستین بار در دنیا محققان توانستند روشی جهت کاشت رگ های خونی مصنوعی در دندان های عصب کشی شده است پیدا کنند؛ امری که از عوارض جانبی عصب کشی دندان می کاهد.&n

کاشت رگ های خونی مصنوعی در دندان های عصب کشی شده است

کاشت رگ های خونی مصنوعی در دندان های عصب کشی شده

عبارات مهم : دندان

برای نخستین بار در دنیا محققان توانستند روشی جهت کاشت رگ های خونی مصنوعی در دندان های عصب کشی شده است پیدا کنند؛ امری که از عوارض جانبی عصب کشی دندان می کاهد.

به گزارش مهر به نقل از نیواطلس، اگر چه فساد دندان در بعضی مواقعی چاره ای جز عصب کشی دندان ها باقی نمی گذارد، ولی این کار به علت قطع جریان خون از عمر طبیعی دندان به میزان قابل توجهی می کاهد و قدرت دفاعی آن را کم کردن می دهد.

کاشت رگ های خونی مصنوعی در دندان های عصب کشی شده است

محققان می گویند جهت مقابله با این عوارض جانبی نامطلوب عصب کشی راهی جهت کاشت رگ های خونی در دندان ها یافته اند که باعث می شود آنها کارکردهای سابق خود را مجددا به دست آورند.

عصب کشی زمانی رخ می دهد که بافت خاصی در درون دندان به نام مغز ساقه ملتهب یا عفونی شده است و باعث پوسیدگی خود دندان و ترک خوردن آن شود. در این شرایط بافت مذکور از بین بردن شده است و به جای آن از مواد مصنوعی به عنوان روکش به منظور حفاظت از تاج دندان استفاده می شود.

برای نخستین بار در دنیا محققان توانستند روشی جهت کاشت رگ های خونی مصنوعی در دندان های عصب کشی شده است پیدا کنند؛ امری که از عوارض جانبی عصب کشی دندان می کاهد.&n

این کار به از بین بردن شبکه های انتقال خون و سیستم عصبی دندان می انجامد که دندان را به بخشی بی دفاع از بدن انسان در برابر حملات احتمالی و پرسشها عفونی مبدل می کند. ولی محققان دانشگاه اورگان راهی جهت چاپ زیستی شبکه های عروقی مصنوعی یافته اند که عملکردی مشابه با سیستم گردش خون بدن انسان دارد.

برای اجرای روش یاد شده است از یک چاپگر زیستی جهت خلق فیبرهای بسیار نازک و باریک قالب ریزی شده است استفاده می شود که با استفاده از مولکول های شکر ساخته شده است اند.

قالب یادشده با استفاده از یک ماده ژل مانند به درون سلول های مغز ساقه دندان انتقال یافته می شود و از همین طریق شریان های انتقال خون بعد از گذشت هفت روز در دندان عصب کشی شده است احیا می شوند و خون در آنها جریان می یابد.

کاشت رگ های خونی مصنوعی در دندان های عصب کشی شده است

واژه های کلیدی: دندان | سیستم | انتقال | محققان | استفاده | انتقال خون | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs